Analüüsid

Kinnisvara arendamisel on kõige olulisem leida selline lahendus, mis toob kõige rohkem tulu. Tänapäeval ei ole enam mõistlik teha spekulatiivseid otsuseid – juba kinnisvara soetamisel peab olema selge, mida sinna teha saab, missuguseid investeeringuid see nõuab, kui palju sellele aega kulub ja mis toiminguid peab tegema.

Meie käest on võimalik tellida arendusvõimaluste analüüsi, kus selgitame välja kinnisvara parima kasutuse. Analüüsi lähteandmeteks on võetud kõik avalikud dokumendid, seadused, määrused ja normid. Samuti sisaldab analüüs hinnapakkumisi, tehnovõrkude valdajate tehnilisi tingimusi ning erinevate ekspertide ja kohaliku omavalitsuse ametnike arvamust. Analüüsis toodud võimaliku ajakava koostamise aluseks on võetud seaduses ette nähtud tähtajad ja analüüsi koostaja kogemus.

Parim kasutus on vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, vajalikult põhjendatud, õiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas ning mille tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse. Seesugust vara kasutust, mis ei ole õiguslikult lubatav või füüsiliselt võimalik, ei saa lugeda parimaks kasutuseks.

Õigusliku lubatavuse nõue on sageli seotud maa ehitusõigusega, st parima kasutuse analüüs algab omavalitsuse üldplaneeringu ja ehitusmääruse analüüsist, detailplaneeringu kohustusega aladel on hindamise eelduseks detailplaneeringu olemasolu ja selle analüüs. Lisaks sellele on õigusliku lubatavusega seotud erinevad muinsuskaitse- ja keskkonnapiirangud, tegutsemisload, sanitaarnõuded ja muu seesugune.

Füüsiline võimalikkus tähendab hinnangu andmist õiguslikult lubatava kasutuse füüsilise teostatavuse tehnilise võimalikkuse kohta konkreetses olukorras (nt kas ehitist on võimalik lubatud mahus laiendada, kõrgemaks ehitada, rekonstrueerida, renoveerida ja muu seesugune). Kui hinnang füüsilise teostatavuse kohta on positiivne, tuleb anda hinnang ka kulude kohta, mida võimalik kasutuse muutmine endaga kaasa toob.

Kuna kinnisvara arendamine eeldab suurt teadmistepagasit, kaasame analüüsi koostamisel erinevaid eksperte.

Ekspertgruppi kuuluvad:

Planeerija, kes selgitab välja kõik kinnistul paiknevad kitsendused ja eelnevad kokkulepped ehitusõiguse kohta (planeeringud, koostatud projektid jt). Planeerija koostab alale erinevad eskiislahendused. Koostöös projekteerijaga toob planeerija välja võimaliku ehitusmahu (tehnovõrkude ja teede rajamise mahud).
Projekteerija toob välja võimalikud tehnovõrkudega varustamise võimalused.
Arhitekt selgitab välja maa-alal paikneva hoone võimaliku kasutuse ja mahu.
Kinnisvara hindaja koostab turuanalüüsi ja annab hinnangu võimalike müügihindade kohta.
Finantsanalüütik koostab vajalikud analüüsid, selgitamaks välja projekti tulususe.

Analüüs koosneb tavaliselt kolmest osast:

Esimeses osas analüüsitakse piirkonna kontaktvööndit ja selgitatakse välja kinnistul lasuvad kitsendused.
Teises osas tuuakse välja võimalikud maa-arendamise võimalused ja potentsiaalsed ehitusmahud (sh taristu rajamise vajadus ja maksumus).
Viimane osa on finantsanalüüs, kus on toodud erinevate maa-arendamise võimaluste tulumäärad.

Kui soovid soetada kinnisvara, aga ei tea, kas seal  saab oma ideed ellu viia, või sul seisab kasutult kinnisvara, millega sa ei oska midagi peale hakata, on see teenus sulle.

Leiame sinu kinnisvarale parima kasutuse.

Kliendi soovitus

Koostöö Plaan Oü’ga on olnud pikaajaline ning mitme projekti põhine. Töökäik, konstruktiivne ja tulemustega. Kärt on asjaajamisel väga iseseisev ja aina harvemini esinevalt, initsatiivikas. Tänud ja edu!

Kalev Raidjõe
Vöerahansu Farm OÜ tegevjuht

Meie projektid


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /data01/virt32839/domeenid/www.plaan.ee/htdocs/wp-content/themes/plaan/services.php on line 90