Artiklid

Kuidas toimub uute katastriüksuste moodustamine?

Vastavalt maakorraldusseadusele peab katastriüksuste jagamisel ehk uute piirikujude moodustamisel kinni pidama maakorraldusnõuetest: arvestada looduslike piire (kraav, tee, kõlviku serv), otstarbekat ligipääsu igale tükile, maaparandussüsteemide terviklikust ja valgalade voolusuundi, vältida maakasutuse ribasust ja kiildumist. Katastriüksuse jagamine ilma detailplaneeringuta. 1.Omanik(ud) esitab linnavalitsusele avalduse katastriüksuse jagamiseks koos katastriüksuse plaani koopiaga, millele kantud jagamise piiride kulgemise ettepanek ja omaniku(de)

Loe edasi

Detailplaneeringu koostamise etapid

Detailplaneeringu koostamise protsess on tihtipeale keeruline ja tavakodanikule hoomamatu. Suuremas plaanis võib protsessi jagada kuude suuremasse etappi:   1. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku koostamine ja planeeringu algatamine Detailplaneeringu algatamiseks on vaja esitada kohalikule omavalitsusele kavand soovitud ehitustegevuse kohta (eskiislahendus). Eskiisi koostamisel on mõistlik oma soovid professionaalse meeskonna abil läbi töötada, et leida parim lahendus. Ekspertide grupp

Loe edasi

Kuidas selgitada välja, mida oma krundile ehitada võib?

Järgnevalt on toodud kolm lihtsat sammu, kuidas selgitada välja, mida on võimalik maaüksusele ehitada. 1. Ehitustegevust suunab kohalik omavalitus (KOV)! Uuri linna või valla planeeringuid (üld-, osaüld-, detailplaneeringud), koostatud projekte (teeprojektid, vee – ja kanalisatsiooniprojektid)  ja ehitusmäärust! Linna või valla planeeringutega saab tutvuda kov-i kodulehtedel: Tallinna linn, Tartu linn, Pärnu linn 2. Analüüsi piirkonda! Maaüksusel

Loe edasi

Kliendikogemus

Kuna planeeringu protsess oli väga keeruline ja plaan ambitsioonikas, vajasin võimekat partnerit asjade korraldamiseks. Mul on hea meel, et valisin õige partneri ja sain oma unistused täide viia - omada suvilat mere ääres. Meie koostöö on pärast seda jätkunud ning olen sellega väga rahul.

Dr Peep Pree
AS Clinica tegevjuht

Kuidas selgitada välja, mida oma krundile ehitada võib?

Sul on maatükk ja sa soovid alustada ehitustegevust aga ei oska kuskilt alustada. Loe siit, kuidas lihtsalt välja selgitada, mida sa oma krundile ehitada võid.

Loe edasi