Projektid

Pikk tn 56 krundi detailplaneering

Pikk tn 56

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu eesmärk on määrata krundile ehitusõigus äripindadega korterelamu ehitamiseks.

Krundi ehitusõigus

Planeeringualal olemasolev elamu ja kaks abihoonet on ehituslikult mitterahuldavas seisukorras ning nende säilitamine ja taastamine ei ole otstarbekas. Detailplaneeringuga planeeriti  hooned lammutada ning olemasoleva elamu asemele rajada uus korterelamuärihoone.

 

Meist

Oleme koostanud detailplaneeringuid nii ärihoonete kui ka elamute rajamiseks. Iga deailplaneeringu koostamise protsess on erinev ja lähtub arendaja soovist ning arendusobjekti olemusest. Iga deilplaneeringu juures koostame tegevuskava ja projekti algstaadiumis kaardistame võimalikud probleemid, mis võivad detailplaneeringu juures esile kerkida. 

Loe edasi

Kliendikogemus

Kuna planeeringu protsess oli väga keeruline ja plaan ambitsioonikas, vajasin võimekat partnerit asjade korraldamiseks. Mul on hea meel, et valisin õige partneri ja sain oma unistused täide viia - omada suvilat mere ääres. Meie koostöö on pärast seda jätkunud ning olen sellega väga rahul.

Dr Peep Pree
AS Clinica tegevjuht