Projektid

Ringtee 75b krundi detailplaneering

Screen Shot 2016-05-18 at 9.31.18

Kehtestamine

Planeeringu koostamise eesmärgiks on Ringtee tn 75b krundi jagamine kaheks krundiks jaehitusõiguse määramine autopesula-tehnohoolduspunkti juurdeehituse rajamiseks.

Planeeringulahendus annab võimaluse jagada Ringtee tn 75b krunt kaheks. Ehitusõigus on määratud autopesula-tehnohoolduspunkti laiendamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind on 670 m² ja absoluutkõrgus 86.00 m. Krundil Pos 2 asuv automaattankla ehitusõigus jääb samaks, suurim lubatud ehitisealune pind on 400 m² ja absoluutkõrgus 83.30 m.

Meist

Oleme koostanud detailplaneeringuid nii ärihoonete kui ka elamute rajamiseks. Iga deailplaneeringu koostamise protsess on erinev ja lähtub arendaja soovist ning arendusobjekti olemusest. Iga deilplaneeringu juures koostame tegevuskava ja projekti algstaadiumis kaardistame võimalikud probleemid, mis võivad detailplaneeringu juures esile kerkida. 

Loe edasi

Kliendikogemus

Kuna planeeringu protsess oli väga keeruline ja plaan ambitsioonikas, vajasin võimekat partnerit asjade korraldamiseks. Mul on hea meel, et valisin õige partneri ja sain oma unistused täide viia - omada suvilat mere ääres. Meie koostöö on pärast seda jätkunud ning olen sellega väga rahul.

Dr Peep Pree
AS Clinica tegevjuht