Projektid

Tamme tn 8c krundi ja lähiümbruse detailplaneering

IMGP9562

Planeeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala kasutusotstarvete ja krundi ehitustingimuse määramine, hoonestusala piiritlemine ühiskondlike ehitiste (sotsiaalmaja) ja kortermaja ehitamiseks, reformimata riigimaa staatuse määratlemine ning planeerimisprotsessi läbiviimine vastavalt planeerimisseadusele. Detailplaneeringuga lahendatakse liikluskorralduse (juurdepääsuteede ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, samuti määratakse tehnovõrkude asukohad.

Meist

Oleme koostanud detailplaneeringuid nii ärihoonete kui ka elamute rajamiseks. Iga deailplaneeringu koostamise protsess on erinev ja lähtub arendaja soovist ning arendusobjekti olemusest. Iga deilplaneeringu juures koostame tegevuskava ja projekti algstaadiumis kaardistame võimalikud probleemid, mis võivad detailplaneeringu juures esile kerkida. 

Loe edasi

Kliendikogemus

Kuna planeeringu protsess oli väga keeruline ja plaan ambitsioonikas, vajasin võimekat partnerit asjade korraldamiseks. Mul on hea meel, et valisin õige partneri ja sain oma unistused täide viia - omada suvilat mere ääres. Meie koostöö on pärast seda jätkunud ning olen sellega väga rahul.

Dr Peep Pree
AS Clinica tegevjuht