Projektid

Vaba tn 17 krundi detailplaneering

Vaba tn 17

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on määrata krundile ehitusõigus kahe üksikelamu kavandamiseks. Detailplaneering hõlmab Tartu linnas Vaba tn 17 krundil 1565 m² suurust maa-ala.

Krundi ehitusõigus

Planeeringuga määratati ehitusõigus kahe üksikelamu rajamiseks. Krundil olev hoone võetakse kasutusele abihoonena (kuur, panipaik, saun vms). Juurdepääsuteele ette jääv saun ja kuur on planeeritud likvideerida. Lisaks kuulub likvideerimisele abihooneks kavandatud hoone juures olev terrass ning vundamendi vare.

Meist

Oleme koostanud detailplaneeringuid nii ärihoonete kui ka elamute rajamiseks. Iga deailplaneeringu koostamise protsess on erinev ja lähtub arendaja soovist ning arendusobjekti olemusest. Iga deilplaneeringu juures koostame tegevuskava ja projekti algstaadiumis kaardistame võimalikud probleemid, mis võivad detailplaneeringu juures esile kerkida. 

Loe edasi

Kliendikogemus

Kuna planeeringu protsess oli väga keeruline ja plaan ambitsioonikas, vajasin võimekat partnerit asjade korraldamiseks. Mul on hea meel, et valisin õige partneri ja sain oma unistused täide viia - omada suvilat mere ääres. Meie koostöö on pärast seda jätkunud ning olen sellega väga rahul.

Dr Peep Pree
AS Clinica tegevjuht