Projektid

Valli maaüksuse detailplaneering

DCIM100MEDIADJI_0125.JPG

Detailplaneeringu eesmärgiks on Valli maaüksuse jagamine kruntideks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, kinnistule ehitustingimuste määramine ning lahenduse andmine juurdepääsuteedele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Meist

Oleme koostanud detailplaneeringuid nii ärihoonete kui ka elamute rajamiseks. Iga deailplaneeringu koostamise protsess on erinev ja lähtub arendaja soovist ning arendusobjekti olemusest. Iga deilplaneeringu juures koostame tegevuskava ja projekti algstaadiumis kaardistame võimalikud probleemid, mis võivad detailplaneeringu juures esile kerkida. 

Loe edasi

Kliendikogemus

Kuna planeeringu protsess oli väga keeruline ja plaan ambitsioonikas, vajasin võimekat partnerit asjade korraldamiseks. Mul on hea meel, et valisin õige partneri ja sain oma unistused täide viia - omada suvilat mere ääres. Meie koostöö on pärast seda jätkunud ning olen sellega väga rahul.

Dr Peep Pree
AS Clinica tegevjuht