Projektid

Viibre kinnistu detailplaneering

Viibri

Kehtestamine

Viibre kinnistu paikneb Pärnumaal Varbla külas Liivi lahe ääres. Maa-alal paikneb kanal ja amortiseerunud hooned. Maaomaniku soov oli kinnistule rajada elamu. Planeeringuga jagati maaüksus kolmeks krundiks ning ühele krundile määrati ehitusõigused elamu ehitamiseks. Lisaks planeeriti kanalirajatised (slipp ja paadisild) ja paadikuur. Elamu tarbeks planeeriti puurkaev ja reovee ärajuhtimine lahendati septiku ning filterväljaku baasil.

Detailplaneeringu protsess oli keeruline, kuna rajatavad ehitised jäid Liivi lahe ehituskeeluvööndisse ja detailplaneeringu raames tuli vähendada Liivi lahe ehituskeeluvööndit. Samuti paikneb krundil mitmeid kaitsealuseid liike ning kinnistu jääb Väinamere hoiualale ja Natura 2000 alale.

Meist

Oleme koostanud detailplaneeringuid nii ärihoonete kui ka elamute rajamiseks. Iga deailplaneeringu koostamise protsess on erinev ja lähtub arendaja soovist ning arendusobjekti olemusest. Iga deilplaneeringu juures koostame tegevuskava ja projekti algstaadiumis kaardistame võimalikud probleemid, mis võivad detailplaneeringu juures esile kerkida. 

Loe edasi

Kliendikogemus

Kuna planeeringu protsess oli väga keeruline ja plaan ambitsioonikas, vajasin võimekat partnerit asjade korraldamiseks. Mul on hea meel, et valisin õige partneri ja sain oma unistused täide viia - omada suvilat mere ääres. Meie koostöö on pärast seda jätkunud ning olen sellega väga rahul.

Dr Peep Pree
AS Clinica tegevjuht