Tööd

Tamme tn 8c krundi ja lähiümbruse detailplaneering on algatatud Antsla Vallavalitsuse 08.06.2016 korraldus nr. 169

Valli maaüksuse ja lähiala detailplaneering on algatatud Ülenurme Vallavalituse 11.10.2016 korralduse nr 448.

Ringtee 75b krundi detailplaneering. Kehtstatud Tartu Linnavalitsuse 7.02.2017 korraldus nr. 119

Häädemeeste vallas Majaka külas asuva Mihkli ja Väike – Mihkli kinnistute detailplaneering.Algatatud 09.12.2008 Häädemeeste vallavalitsuse korraldusega nr 428

Riia tn 181, Ringtee tn 75 ja Ringtee tn 75h kruntide detailplaneering. Kehtestatud Tartu Linnavolikogu 12.11.2015 otsusega nr. 268

Tartu linn Pikk tn 56 detailplaneering kehtestati Tartu Linnavolikogu 16.10.2014 otsusega nr. 128

Ülenurme alevikus asuva Villa maaüksuse ning lähiala detailplaneering on algatatud Ülenurme  Vallavalitsuse 17. oktoobri 2013.a. korraldusga nr 216

Vaba tn 17 krundi detailplaneering kehtestati Tartu Linnavolikogu 12.09.2013 otsusega nr. 514

Viibre kinnistu detailplaneering kehtestati Varbla Vallavolikogu 25.09.2013 otsusega nr 25

Meist

Oleme koostanud detailplaneeringuid nii ärihoonete kui ka elamute rajamiseks. Iga deailplaneeringu koostamise protsess on erinev ja lähtub arendaja soovist ning arendusobjekti olemusest. Iga deilplaneeringu juures koostame tegevuskava ja projekti algstaadiumis kaardistame võimalikud probleemid, mis võivad detailplaneeringu juures esile kerkida. 

Loe edasi

Kliendikogemus

Lõunakeskusel ja Astri ettevõtete grupil on Plaan OÜ-ga pikaajaline ja väga hea koostöökogemus. Oleme tellinud detailplaneeringute koostamist ja jooksvaid eksperthinnanguid. Jätkame koostööd kindlasti ka edaspidi.

 

 

Jaan Lott
Lõunakeskus OÜ tegevjuht