Kõik kinnisvara arendusega seodnuvad dokumenid ühest kohast

Pakume kinnisvaraarendusega seonduvaid teenuseid idee väljatöötamisest kuni teostuseni. Vajadusel leiame kliendi kinnisvarale parima kasutuse, koostame detailplaneeringu, koostame taristuprojektid ja aitame ehituslubade taotlemisel. Meie eesmärk on pakkuda kliendile täisteenust, kus kõik maa-arendamiseks vajalikud dokumendid saab ühest kohast.

Kuidas panna oma kinnisvara kõige efektiivsemalt tulu teenima?

Enne maa-arendamist peab olema selge, mida teha ja kui palju arendus tulu teenib. Samuti peab enne objekti soetamist olema selge, kas antud projekti tootlikkus vastab ootustele. Aitame enne arendamist või ostuotsust välja selgitada võimalikud arengustsenaariumid ja leiame parima lahenduse. Vastavalt analüüsi tulemusele koostame detailplaneeringu, pärast planeeringu kehtestamist koostame vajalikud taristuprojektid ja viime läbi kruntimise. Projekt lõppeb ehituslubade väljastamisega.

1. Sul on krunt ja sa ei tea, missugune lahendus toob suurimat tulu?

Villa maaüksus, sihtotstarve maatulundusmaa. Allikas: maa-amet

Maaomanik soetas kinnistu arendamise eesmärgil, täpne teave, mida antud maatükile teha saab, puudus. Soovis rajada pereelamuid.

2. Arvestades maaüksusel paiknevaid kitsendusi, kehtivaid planeeringuid jt õigusakte.

Selgitati välja üldplaneeringu järgne ehitusõigus.

 

Väljavõte Ülenurme üldplaneeringust. Allikas: Ülenurme vald

Selgitakse välja maaüksusel paiknevad kitsendused.

 

Villa maaüksusel paiknevad kitsendused. Allikas: Maa-amet

 Uuriti piirkonnas koostatud projekte

Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee Tartu ümbersõit

3. Analüüsiti maa-alal erinevaid lahendusi.

joonis2_elamumaad

Elamumaa arenduse lahendus.

Ärimaa

Ärimaa arenduse lahendus.

4. Analüüsiti erinevate lahenduste puhul taristu rajamise maksumust.

Projekti maksumus 

5. Koostati finantsanalüüs ja selgitati välja omakapitali tootlikkus.

 IRR

6. Analüüsi tulemus.

Analüüsist selgus, et kõige otstarbekam on jagada krunt kaheks ärimaakrundiks ja algatati detailplaneering ärihoonete ehitamiseks.

Mis saab pärast detailplaneeringu kehtestamist edasi?

Detailplaneeringu olemasolu ei anna maaomanikule õigust kohe ehitama hakata. Vajadusel aitame planeeringu realiseerimisel vajamineva dokumentatsiooni koostamisel (tehnovõrkude projektid, teeprojektid jne).

 

Kliendikogemus

Koostöö Plaan Oü’ga on olnud pikaajaline ning mitme projekti põhine. Töökäik, konstruktiivne ja tulemustega. Kärt on asjaajamisel väga iseseisev ja aina harvemini esinevalt, initsatiivikas. Tänud ja edu!

Kalev Raidjõe
Vöerahansu Farm OÜ tegevjuht

Tehtud tööd


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /data01/virt32839/domeenid/www.plaan.ee/htdocs/wp-content/themes/plaan/services.php on line 90